x 

Általános tudnivalók

Általános tudnivalók, feltételek

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbi Tájékoztatást!

A Mosoly Bababolt által üzemeltetett internetes áruházban mindenki vásárolhat,aki elfogadja jelen üzletszabályzatot és magára nézve azt kötelező jellegűnek veszi. A vásárolt áruk jellemzőit a termékek információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az oldalon megjelenő árak Forintban értendőek és kizárólag a Magyar Köztársaság területén érvényesek. Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Fenntartjuk a hibák, elírások vagy elhagyások előzetes figyelmeztetés nélküli kijavításának jogát (még a rendelés elküldése után is).A termékek csomagolása időnként eltérhet a web oldalon található képtől (pl. régebbi csomagolású, vagy limitált kiadású áru ). A Mosoly Bababolt jogosult az oldalán keresztül megrendelt termékek számának korlátozására, illetve jogosult a termékre vonatkozó megrendelés visszautasítására illetve törlésére 2 munkanapon belül még akkor is, ha a termék megrendelése visszaigazolásra került.

A megrendelés lemondása

Felhasználó a megrendelését a termék vagy szolgáltatás megrendelésének időpontját követő 12 órán belül a szolgáltatónak küldött e-mail formájában elküldött üzenetével indokolás nélkül lemondhatja. Az e-mailnek tartalmaznia kell a vásárló megadott adatait, a forgalmazó nevét, a termék/szolgáltatás megnevezését, a vásárolt/igényelt mennyiséget, illetve azt az információt amely a termék/szolgáltatás azonosításához szükséges. Lemondásnak csak a beérkezett e-mail tekinthető. Ha az e-mail nem vagy nem a megadott határidőn belül érkezik meg, a lemondás nem hatályos. Ha Felhasználó nem a megadott határidőn belül vagy módon mondja le a megrendelést, akkor minden, a rendeléssel kapcsolatos költséget köteles megtéríteni.

A termék tulajdonjoga

A termékek forgalmazója a termékek és javak tulajdonjogát fenntartja a termékek és javak vételárának kiegyenlítéséig. A vételár illetve díj kiegyenlítésekor a tulajdonjog illeve a jogosultság átszáll a vevőre.

A felelősség korlátozás

A Mosoly Bababolt által üzemeltetett internetes áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Mosoly Bababolt semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

§ Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.

§ Bármilyen müködési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Mosoly Bababolt által üzemeltetett internetes áruház müködését, illetve az ott történő vásárlást.

§ Bármilyen meghibásodás a kommunikációs során használt vételi eszközökben.

§ Bármely levél, de főleg bármilyen adatelvesztése.

0,§ Bármely szoftver nem megfelelő működése.

§ Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Mosoly Bababolt nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt vagy indirekt, ami a Mosoly Bababolt. által üzemeltetett internetes áruházhoz való csatlakozás miatt következett be. A Mosoly Bababolt nem vonható felelősségre semmilyen vis mayor kategóriába sorolható esettel, vagy olyan eseménnyel kapcsolatosan, ami nem áll az irányítása alatt. A Mosoly Bababolt az általa üzemeltetett internetes áruházban szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. Ez a változás azonban nem érintheti a már megrendelt áruk árát, illetve a már megrendelt áruk szállítására vonatkozó határidőt. A változás a Mosoly Bababolt internetes áruházában történt megjelentés időpontjától lép életbe. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Mosoly Bababolt által üzemeltetett internetes áruházban. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. Mosoly Bababolt szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Mosoly Bababolt nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Mosoly Bababolt szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

A Mosoly Bababolt fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse illetve megszüntesse. Az általa üzemeltetett internetes áruház vásárlás feltételeit és szabályait szabadon módosíthatja.

Az előbbiekben felsorolt dolgokat csak szélsőséges esetben érvényesítjük. Működésünknek nem célja ezen szélsőséges esetek gyakorisága, inkább rajtunk kívül álló dolgokra, okokra vonatkozik. Célunk minden probléma megoldása.

Biztonságos fizetés

paypal-icon